Värdet av Future Group

Som värdeadderande distributör ansvarar Future Group för programvarudistribution, återförsäljarrekrytering, support och kanalutveckling. Dessutom, kanske viktigast av allt – vi adderar värde till våra partners verksamhet.

Detta gör vi genom:

Future Group Business Booster

Future Groups Business Booster-portal tar din Autodeskbusiness till nästa nivå.

Till att börja med bidrar Business Booster till att automatisera logistiken för subscriptions hela vägen från slutkund, via partner och Future Group, till Autodesk.

Vi har utvecklat en serie webbtjänster som du som pertner kan använda för att automatisera din hantering av alla subscriptions.

Med hjälp av Business Booster får du också lättillgängliga och omfattande möjligheter till analys av dina kundtransaktioner. Du kan få ett meddelande om prenumerationsstatusen förändras. Du kan analysera historik och status för varje kund och jämföra dem med varandra. Syftet är att du ska kunna ta tillvara på försäljningsmöjligheter och hjälpa dina kunder att få maximal nytta av Autodesks produktportfölj.

Alla Future Group-partners får tillgång till Future Groups Business Booster-portal.

Se introduktionen till Business Booster-portalen här.

Future Group TOOLBOX

Till våra partners erbjuder vi en uppsättning verktyg och tjänster för affärsutveckling och marknadsföring. Future Group TOOLBOX™ består av en serie konceptverktyg, individuella utvecklingsprogram och metoder avsedda att stärka våra partners affär med avseende på omsättning, tillväxt av subscriptions, resultat och lönsamhet.

Engagerat partnerteam

Alla guld- och platinapartners har ett eget Future Group-team. Detta leds av en partner manager som ser till att varje partner får ta del Future Groups resurser inom till exempel marknadsföring och kanalsupport, på det sätt som är mest relevant. Vi har som mål att vara till 100 % i fas med våra partners strategier och med Autodesk.

För våra silver- och bronspartners erbjuder vi både personlig kontakt och onlinekommunikation.