Denne personvernerklæringen («personvernerklæringen») er implementert da vi erkjenner betydningen av personvernet for dem som besøker, bruker eller på annen måte nyttiggjør seg programmene og informasjonen som leveres av Future Group Oy, bedrifts-ID-nummer: 502071-0041 («Future Group») gjennom programmene og tjenestene våre. Vi samler inn personopplysninger om deg som en enkeltperson i den hensikt å sikre funksjonaliteten og forbedre tjenestene. Future Group er ansvarlige for denne personvernerklæringen. Ved å fortsette registreringsprosedyren gir du herved ditt uttrykkelige, entydige og informerte samtykke til denne personvernerklæringen og du anses i så måte å være juridisk bundet av den.

PERSONVERNERKLÆRING

1. Personvernerklæring

Personvernerklæringen har blitt etablert i tilknytning til Vilkår og betingelser («vilkår og betingelser») som gjelder for bruken av Future Group Business Booster-plattformen («tjenesten»). Din godkjennelse av personvernerklæringen og vilkårene og betingelsene er en betingelse for å opprette en konto, da tilgang til og bruk av Future Group Business Booster-plattformen krever innsamling av enkelte opplysninger. Du er forpliktet til å lese og samtykke i denne personvernerklæringen og vilkårene og betingelsene før du registrerer deg for en konto.

Tjenesten bruker programvare utviklet av Autodesk og avhenger også av slik bruk. Da programvaren er nødvendig for tjenesten, godtar og samtykker du også i personvernerklæringen for Autodesk (usa.autodesk.com/privacy/). Personvernerklæringen fra Autodesk kan fra tid til annen bli endret av Autodesk. Ved å opprette en konto har du gitt informert, uttrykkelig og entydig samtykke til vilkårene i denne personvernerklæringen og du forsikrer også at du har lest personvernerklæringen.

2. Innsamlet informasjon

Future Group samler inn personopplysninger i sammenheng med tjenesten. Personopplysninger betyr enhver opplysninger forbundet med en identifisert eller identifiserbar enkeltperson. Opplysningene som samles inn oppgis enten direkte av deg under registreringsprosedyren eller de samles inn automatisk under bruken av tjenesten.

2.1.1 Opplysninger du oppgir

(i) Fornavn og etternavn
(ii) E-postadresse
(iii) Brukernavn
(iv) Kredittkortnummer og/eller annen økonomisk informasjon
(v) Telefonnummer
(vi) Adresse
(vii) Transaksjonsdata forbundet med ordrer

2.1.2 Informasjon som samles inn automatisk

(i) Informasjonskapsler
(ii) Usynlige sporingsbilder
(iii) Loggfiler

2.2 Formålet med innsamlingen

Personopplysningene du oppgir direkte, behandles og brukes kun for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Noen opplysninger du oppgir er påkrevd for å kunne levere tjenesten til deg. Tjenesten bruker opplysningene til kommunikasjonsformål og for å tilpasse eller forbedre tjenesten. Dataene som samles inn automatisk, samles inn for å opprettholde og forbedre tjenesten. Alle data tjener således som et grunnlag for det formålet å forbedre opplevelsen av tjenesten. Dette betyr at vi eller Autodesk (eller deres tilknyttede selskaper eller underleverandører) kan kontakte deg fra tid til annen om produktene eller tjenestene våre via e-post, tekstmeldinger eller vanlig post.

Vi kan bruke opplysningene vi samler inn til følgende formål (OBS! De oppførte formålene er ikke, og skal ikke anses å være uttømmende):
– For å registrere kontoen din
– For å levere tjenesten
– For å levere tilpasset og/eller anbefalt innhold basert på din tidligere bruk av tjenesten
– Til markedsføringsformål
– Til evaluering og analyse av markedet vårt, kunder, tjenester, produkter eller andre materialer
– Til spørreundersøkelser i forbindelse med våre tjenester, produkter eller andre materialer

3. Overføring av informasjon

Dataene som samles inn – både de oppgitt av deg og de som samles inn automatisk – kan overføres til, samles inn, lagres, brukes og på annen måte behandles av Autodesk og deres tilknyttede selskaper og deres kontraktører, også inkludert tredjeparter som leverer tjenester til eller for Autodesk og dets tilknyttede selskaper og deres underleverandører.

Vi kan også dele dataene dine hvis lovgivningen eller forskrifter krever det og/eller videresende dem til en tredjepart som ledd i en sammenslåing, overføring, et oppkjøp eller i tilfelle konkurs.

3.1 Internasjonale overføringer

Unntatt det som er oppgitt ovenfor, vil vi kun dele personlig identifiserbare opplysninger etter å ha innhentet ditt informerte og uttrykkelige samtykke til å gjøre dette. Ved å samtykke til denne personvernerklæringen godtar du også uttrykkelig at dataene som samles inn kan overføres til et tredjeland. Vi sikrer at slike overføringer kun vil bli foretatt til land som sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse eller som har innført spesielle sikkerhetsregler med det formål å beskytte personopplysninger.

3.2 Bevaring av informasjon

Dataene som samles inn vil kun bli bevart så lenge det anses nødvendig og relevant for å sikre formålene med bruk av tjenesten som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi iverksetter forløpende tiltak for å sikre at dataene ikke bevares lengre enn nødvendig for å fylle de formål de ble innsamlet for eller i den grad tillatt under kontrakt og/eller gjeldende lovgivning.

3.3 Tilgang til informasjon

I samsvar med gjeldende lover, har du den enerådende retten til å be om et utdrag med informasjon om hvilke data som samles inn og/eller korrigere unøyaktigheter i dataene. Vi har imidlertid retten til å avvise en slik forespørsel dersom vi mener den er unødvendig eller gjentagende, krever urimelige tekniske bestrebelser, setter andres integritet i fare eller på andre måter er upraktisk, i den grad tillatt under gjeldende lovgivning.

3.4 Beskyttelse av personopplysninger

Som leverandør av tjenesten, garanterer Future Group at egnede tiltak iverksettes for å sikre at de innsamlede opplysningene beskyttes. Både egnede tekniske og organisatoriske tiltak implementeres således for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse mot risikoen for krenkelser av personvernet – i samsvar med gjeldende lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen nettsider, tilkoblinger, overføringer eller andre tekniske systemer, kan anses som absolutt sikre.

4. Annet

Hvis noen bestemmelse i denne personvernerklæringen anses ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke i samsvar med gjeldende lovgivning, skilles denne bestemmelsen ut fra personvernerklæringen. Dette innebærer at slike bestemmelse ikke påvirker hvor gyldige og håndhevbare andre bestemmelser i denne personvernerklæringen er. Future Group kan fra tid til annen endre tjenesten og denne personvernerklæringen kan således også endres.

5. Personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR)

I tillegget Future Group personvernforordningsretningslinjer kan du lese Future Groups retningslinjer for innfrielse av personvernforordningen.

6. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående personvernerklæringen, ber vi deg kontakte oss på:

Selskapets navn: Future Group Oy
bedrifts-ID-nummer: 502071-0041
MVA-registreringsnummer: FI06921257
Adresse: Sahaajankatu 26, 00880 Helsinki, Finland
Telefonnummer: +358 (9) 4785 400
E-post: info@futuregroup.fi