Future Group Oy, Future CAD in Sweden AB, Future CAD in Denmark A/S (herunder Future CAD in Norway) og Future Group Slovakia sro.

GDPR-policy

Tenker du over datasikkerhet og personvern? Det er viktig for oss at du har tillit til å la oss administrere og lagre data om deg, og at du er klar over at vi følger regler og forskrifter når vi jobber med dataene dine. Dette er vår GDPR-policy – vi beskytter ditt privatliv!

Data og hvordan vi håndterer dem

Data er informasjon vi har og samler om deg og hvordan du bruker våre tjenester, for å gi deg gode opplevelser og passende tjenester og tilbud.

Hvilken type data samler vi inn

Vi samler to typer data om deg – kundedata og trafikkdata.

Kundedata er data som er knyttet til din tjeneste – for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer. Det kan også være informasjon om hvilke tjenester du har og hvordan du bruker dem, bestillinger, bruker-ID, passord og annen informasjon du oppga i kontaktene dine med oss.

Trafikkdata er data relatert til aktiviteter som foregår når du bruker tjenestene våre, slik som vår Business Booster Platform (BBP). Trafikkdata behandles for det formål å overføre en elektronisk melding via et elektronisk kommunikasjonsnettverk (for eksempel når man plasserer en ordre eller søker etter sluttbrukerinformasjon i BBP). Det er også data for ordrebekreftelser og fakturering for nye ordrer og fornyelsesordrer. Andre eksempler er hvem som kommuniserte med BBP og tidspunktet da kommunikasjonen begynte og sluttet.

Hvordan vi samler data

Vi samler og behandler data som:

 • Det du oppgir når du blirVAR(Value Added Reseller)og når du kommuniserer med oss – foreksempelnår dukontakter oss for informasjon eller abonnerer på nyhetsbrev.
 • Skapes når du bruker noen av våre tjenester – f.eks når du besøker nettstedet vårt, bruker BBP funksjonalitet eller besøker vårt Up2date nettsted.
 • Vi får fra andre kilder – for eksempel offentlige datakilder, kredittvurderingstjenester, samt fra andre kilder.
 • Samles inn av våre nettsider ved hjelp av informasjonskapsler som samler inn informasjon på og fra nettleseren din.

Typen av informasjon vi samler inn om deg er avhengig av hvilke tjenester du bruker.

Hva vi bruker data til

For å behandle data må det være støtte i gjeldende databeskyttelsesforskrift, et såkalt juridisk grunnlag. Dette betyr at for å lovlig behandle dataene dine, er det nødvendig (1) å inngå en avtale med deg eller (2) for å oppfylle en juridisk forpliktelse for Future Group. Behandlingen av dataene dine kan også gjøres (3) etter en interesseoverveiing eller (4) at du har gitt ditt samtykke til den aktuelle behandlingen.

For å levere tjenester og produkter, må vi behandle og administrere dataene dine. Nedenfor er eksempler på de formålene vi har for dine data og på hvilket juridisk grunnlag vi gjør dette.

Levering av tjenester

Vi behandler data for å identifisere deg som en Autodesk Ltd VAR eller sluttbruker, for å håndtere og levere ordrer i samsvar med avtalen med Future Group Oy og Autodesk Ltd og for å yte kommunikasjonstjenester, slik at driften av tjenestene sikres. Vi behandler også data for å administrere fakturaer, betalinger, kredittopplysningsformål, korrigere feil, håndtere andre hendelser og håndtere klager.

Rettslig grunnlag: gjennomføring av avtaler og juridisk forpliktelse

Andre kommunikasjoner om tjenester

Vi behandler også data i forbindelse med annen kommunikasjon med deg, for eksempel når vi sender informasjon om og svarer på spørsmål om våre tjenester.

Når du ringer til vårt salgs- eller tekniske team, kan samtalen dokumenteres. Når du kommuniserer med vårt salgs- eller tekniske team, kan den skrevne teksten dokumenteres og analyseres. Vi gjør dette for å utdanne våre ansatte, forbedre vår arbeidsform for alltid å hjelpe deg på best mulig måte.

Rettslig grunnlag: legitim interesse (kundedata) og samtykke (trafikkdata).

Utvikling av tjenester

Vi behandler data for videreutvikling og styring av vår drift av tjenester og nettverk, samt våre prosesser. For dette formål kan vi også samle statistikk for analysebehov.

Rettslig grunnlag: legitim interesse (kundedata) og samtykke (trafikkdata)

Direkte markedsføring

Vi behandler ulike typer data for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Du kan få det via brev, telefon, tekstmelding og e-post.

For dette formål kan vi også samle statistikk for analysebehov.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse (kundedata) og samtykke (trafikkdata).

Informasjonssikkerhet og forhindre misbruk av tjenester

Vi behandler data for å sikre de sikkerhetsmessige aspektene av alle våre tjenester og kommunikasjonsnettverk, for å oppdage og forebygge ulike typer ulovlig bruk eller bruk som ellers bryter vilkårene for tjenesten. Vi behandler også disse dataene for å forhindre nettverks- og tjenestemisbruk, og å oppdage og forhindre svindel, virusangrep osv.

Rettslig basis: oppfyllelse av kontrakt (kundedata) og juridisk forpliktelse (trafikkdata).

Overholdelse av lover

Vi behandler data for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.

Rettslig grunnlag: juridisk forpliktelse

Hvor lenge lagrer vi data

Vi lagrer aldri data lenger enn vi trenger. Noen data blir kassert direkte, andre lagres i lang tid avhengig av dataene som skal brukes og våre lovbestemte forpliktelser.

 • Sluttbrukerdatalagreshvisdu er en Future Group VARog deretter ikke lenger enn24måneder etter opphør av kontraktsforholdet.Ved ubetalte fakturaer eller kansellerte kontrakter lagres dataene til kravet er avgjort.Når fakturaen er betalt, blir dataene slettet etter 24måneder, bortsett fra data lagret ved lov, for eksempel regnskapsloven, eller hvis ensluttbruker aktivt har bedt om å flytte sin virksomhet til en annen Future Group VAR (denne prosessen er i henhold til VAR-avtalen med Autodesk).
 • Vi lagrer også bruksdata for å hjelpe deg hvis noe er galt med tjenestene vi leverer. For at vi kontinuerlig kan tilby bedre tjenester basert på våre kunders behov, lagrer vi også statistikk basert på disse oppgavene. Disse dataene vil kanskje bli lagret i 6-24 måneder.
 • For å begrense skade på og beskytte deg mot bedrageri på internett lagrer vi IP-adresser slik at vi kan søke, blokkere og slette adresser og meldinger. På denne måten kan vi forhindre spredning av virus, spam og trojanere. Dynamiske IP-adresser i det faste nettverket lagres i 6 måneder, og dynamiske IP-adresser i mobilnettet lagres i 100 dager.
 • Samtaler dokumentert av vårt salgs- eller tekniske team lagres i 6 måneder etter at saken er avsluttet.
 • Chat-samtaler med vårt salgs- eller tekniske team lagres i 6 måneder etter at saken er avsluttet.

Hvem vi deler dataene dine med

Vi kan dele dataene dine med:

Offentlige myndigheter, Autodesk i henhold til VAR-avtalen (Value Added Reseller) og vår VAD (Value Added Distributor)-avtale med Autodesk Ltd.

Overføring til tredjeland

Enkelte sluttbrukere kan ha en del av sin virksomhet i land utenfor Norge eller EU/EØS (såkalte «tredjeland»). Hvis du overfører dataene dine til en sluttbruker i et tredjeland, tar vi passende forhåndsregler og sikrer at overførte data håndteres i samsvar med gjeldende lov og VAR- og VAD-avtalene med Autodesk Ltd.

Hvordan vi beskytter data

Vi jobber kontinuerlig for å beskytte våre kunders integritet. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter beskyttelse av enkeltpersoner, informasjon, IT-infrastruktur, interne og offentlige nettverk, samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Oppmerksomhet er viet informasjonssikkerhet angående dataene dine for å hindre og oppdage spredning til tredjeparter eller at de går tapt. Tilgang til dine data er kun gitt til de som trenger det for deres plikter. Behandling av data logges og kontrolleres systematisk.

Kryptering av data gjøres med generelt anerkjente og sikre krypteringsmetoder. Vi jobber kontinuerlig for å bekjempe spam og virus i våre nettverk.

Du bestemmer over dine data

Visse dataprosesser er basert på din godkjenning, såkalt samtykke. Du bestemmer alltid hvilken behandling du samtykker i, og om du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt.

Merk: For å kunne tilby tjenester og produkter, må vi behandle og administrere dataene dine. Du er imidlertid ikke pålagt å gi dataene dine til oss. Hvis du velger å ikke gjøre det, kan det hende at vi ikke kan levere alle produkter og tjenester til deg.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hva vi gjør med dataene dine – hvorfor de behandles, varigheten av behandlingen, hvem som gjør det og hvilke konsekvenser det vil ha. Her er dine rettigheter. Du finner kontaktinformasjon nederst i dokumentet.

Rett til innsyn

Du kan be om et gratis innsyn hvor du tydelig angir hvilken informasjon du vil se. Vi vil svare på dine forespørsler uten unødvendig forsinkelse og innen en måned. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan oppfylle dine ønsker, vil vi gi en begrunnelse. Registerutdraget vil bli sendt til adressen du angir i din forespørsel. Vi forbeholder oss retten til å validere forespørselen din med firmaet du er registrert på.

Rett til utbedring

Vi er ansvarlige for at dataene vi behandler er riktige, men du som kunde har også rett til å supplere manglende og relevante data. Hvis du finner feil informasjon om deg, har du rett til å be om at dette korrigeres. Så snart dataene dine er korrigert, bekrefter vi at korreksjonen er fullført. Hvis din forespørsel viser seg umulig å gjennomføre eller påfører oss en omfattende innsats, vil vi informere deg om dette og diskutere andre alternativer.

Retten til å slette

Kundedata lagres hvis du er en Future Group Oy VAR og deretter ikke lenger enn 24 måneder etter kontraktens avslutning. Fakturainformasjon og faktura data lagres så lenge det er nødvendig etter loven, for eksempel etter bokføringsloven.

Som kunde kan du uten unødig forsinkelse få følgende data slettet hvis noen av følgende betingelser gjelder:

 • Hvis dataene ikke lenger er nødvendig for de formålene de ble behandlet for.
 • Hvis behandlingen er basert utelukkende på samtykke, og du opphever dette.
 • Hvis behandlingen gjelder for direkte markedsføring, og du motsetter behandling av dataene.
 • Hvis du motsetter deg databehandling som finner sted etter at det har vært gjort en vurdering av interessekonflikt, og det er ingen legitime grunner til å veie tyngre enn interessen din.
 • Hvis data ikke er behandlet i henhold til forskriften.
 • Hvis sletting er nødvendig for å overholde en lovpålagt forpliktelse.

Hvis data slettes, vil vi varsle deg når det har skjedd.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine data vi utfører basert på interesseavveiing.. Du må da angi hvilken behandling du står overfor som du vil stiller spørsmål ved. Hvis vi vurderer at en slik behandling skal skje, må vi vise at våre interesser veier tyngre enn dine.

Hvis data behandles for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg behandlingen når som helst.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om en midlertidig begrensning for behandling av dataene dine. Behandlingen kan være begrenset i følgende situasjoner:

 • Når du mener at dataene dine er feil, og du har derfor bedt om en korreksjon hos oss. Du kan da be om at behandlingen av dataene dine er begrenset mens undersøkelsen pågår.
 • Når databehandlingen er ulovlig, men du motsetter deg at dine data slettes og i stedet ber om at bruken av disse dataene blir begrenset.
 • Når du trenger dataene dine for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav, selv om vi ikke lenger trenger dataene dine for vår behandling.
 • Når du har protestert mot at vi behandler dataene dine, kan vi fortsette å behandle dataene dine mens vi undersøker saken.
 • Hvis behandlingen av dataene dine er midlertidig begrenset, informerer vi dem vi deler data med om at denne midlertidige begrensningen har skjedd.

Dette gjelder imidlertid ikke dersom det viser seg umulig eller medfører en overdreven innsats.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å oppnå og på annen måte bruke slike opplysninger som du har gitt oss for å kunne bruke dem andre steder (også kalt «å portere»). For eksempel, flytte dataene dine til en annen VAD.

Dette gjelder i tilfeller der du har gitt ditt samtykke til databehandling eller dersom behandlingen er nødvendig for å gi deg tjenester i samsvar med avtalen du har skrevet med Future Group og Autodesk Ltd. Du har imidlertid ikke rett til å flytte dataene dine hvis vi behandler disse på grunn av interesse eller lovpålagt forpliktelse.

Varsel om brudd (klage)

Hvis du mener at dataene dine blir behandlet i strid med gjeldende regelverk, må du rapportere det til oss så snart som mulig. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet.

Skader

Hvis du har lidd skade fordi dataene dine er behandlet i strid med gjeldende lov, kan du få erstatning. Du kan da søke erstatning fra oss eller fremme en erstatningssak for retten. En slik forespørsel må gjøres skriftlig til oss.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier (som pikselkoder). Her er mer informasjon om informasjonskapsler, samt valgene dine.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten mengde data som sendes til en nettleser fra en webserver og blir lagret på harddisken på datamaskinen du bruker (i nettlesermappene). Informasjonskapsler samler standard informasjon fra nettleseren din, som for eksempel

 • nettlesertype
 • nettleserspråk
 • adressen til nettsiden du kom fra når du besøkte vår nettside.

De kan også samle inn informasjon om

 • din IP-adresse (Internet Protocol)
 • din clickstream-oppførsel – dette kan inkludere:
  • sidene du ser
  • linkene du klikker på
  • dato og klokkeslett for ditt besøk eller din forespørsel

Informasjonskapsler kan unikt identifisere nettleseren eller kontoen din, men de identifiserer ikke nødvendigvis deg personlig. Informasjonskapsler kan også brukes til å lagre personlig informasjon, for eksempel hvor du ber oss om å “huske” deg eller holde deg innlogget.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre og tilpasse brukeropplevelsen til tjenesten, samle inn informasjon om tjenester, antall besøkende og mest populært innhold, og identifisere hvem som er de som oftest besøker dem.

Dine valg om informasjonskapsler

Endre nettleserinnstillingene dine

Du kan endre nettleserinnstillingene dine for å kontrollere om datamaskinen eller en annen enhet aksepterer eller avslår informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, som nevnt ovenfor, kan du kanskje ikke bruke visse interaktive funksjoner på våre nettsteder eller applikasjoner.

Slett informasjonskapsler fra nettleseren din

Du kan slette informasjonskapsler fra nettleseren din; Det betyr imidlertid at eventuelle innstillinger eller preferanser som administreres av disse informasjonskapslene også vil bli slettet, og du må kanskje gjenopprette dem. Avhengig av mobilenheten kan det hende du ikke kan kontrollere sporingsteknologi gjennom innstillinger.

Kontaktinformasjon

Personal Data Responsible Future Group Oy

Future Group Oy er den enheten som er ansvarlig for dataprosesseringen og er ansvarlig for de data som er behandlet i henhold til Future Group Oy, Future CAD in Sweden AB, Future CAD in Denmark A/S (herunder Future CAD in Norway) og Future Group Slovakia s.r.o.

Vi bestemmer formålet med behandlingen og måten den skal foregå på.

Future Group Oy (firma identifikasjonsnummer 502071-0041)
Sahaajankatu 26A
00880 Helsingfors
Finland
Telefon: +358 9 4785 400

Data Protection Officer (DPO) hos Future Group Oy

Vår DPO sikrer at dataene dine behandles riktig og lovlig hos oss.

For generell informasjon om vår personvernpolicy, kontakt oss via e-post: info@futuregroup.fi

Hvis du ikke vil ha direkte markedsføring

Hvis du ikke vil at vi kontakter deg for direkte markedsføring av våre produkter og tjenester via e-post, vennligst kontakt oss ved å melde deg av i en utsendt e-post eller ved å sende en e-post til vår DPO: info@futuregroup.fi

Kontakt for å utøve dine rettigheter

Endre godkjenning av hvordan vi håndterer data (samtykke)

Rett til tilgang

Rett til utbedring

Rett til å slette

Rett til å protestere

Rett til begrensning

Søknaden må være skriftlig og inneholde navn, firmaets offisielle e-post og VAR CSN-nummer.

Future Group Oy
Sahaajankatu 26A
00880 Helsingfors
Finland