Tämä tietosuojakäytäntö (”tietosuojakäytäntö”) on otettu käyttöön, koska ymmärrämme, kuinka tärkeä asia yksityisyys on kaikille, jotka käyttävät tai muulla tavoin hyödyntävät Future Group Oy:n, Y-tunnus 502071-0041 (”Future Group”), tarjoamia ohjelmia ja tietoja ohjelmiemme ja palvelujemme kautta. Keräämme sinusta yksilöllisiä henkilötietoja, jotta voimme taata palvelujemme toimivuuden ja parantaa palvelujamme. Future Group vastaa tästä tietosuojakäytännöstä. Jatkamalla rekisteröitymistä annat täten nimenomaisen, yksiselitteisen ja tietoisen suostumuksesi tähän tietosuojakäytäntöön, ja sen katsotaan siten sitovan sinua laillisesti.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö on laadittu Future Group Business Booster Platformin (”palvelu”) käyttöön sovellettavien käyttöehtojen (”käyttöehdot”) yhteydessä. Sinun on hyväksyttävä tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot, jotta voit luoda tilin, sillä Future Group Business Booster Platformiin pääsy ja sen käyttö edellyttää tiettyjen tietojen keräämistä. Sinun on luettava ja hyväksyttävä tämä tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ennen tilin rekisteröimistä.

Palvelu käyttää Autodeskin kehittämää ohjelmistoa ja on myös riippuvainen sen käytöstä. Koska ohjelmisto on välttämätön palvelun kannalta, hyväksyt täten myös Autodeskin tietosuojaselosteen (usa.autodesk.com/privacy/). Autodesk voi ajoittain muokata tietosuojaselostettaan. Luomalla tilin hyväksyt tietoisesti, nimenomaisesti ja yksiselitteisesti tämän tietosuojakäytännön ehdot ja varmistat myös lukeneesi tietosuojakäytännön.

2. Kerättävät tiedot

Future Group kerää henkilötietoja palvelun yhteydessä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Tietoja kerätään joko niin, että annat itse tietoja rekisteröinnin yhteydessä tai niitä kerätään automaattisesti palvelun käytön yhteydessä.

2.1.1 Antamasi tiedot

(i) etu- ja sukunimi
(ii) sähköpostiosoite
(iii) käyttäjänimi
(iv) luottokortin numero ja/tai muut taloudelliset tiedot
(v) puhelinnumero
(vi) osoite
(vii) tilauksiin liittyvät tapahtumatiedot

2.1.2 Automaattisesti kerättävät tiedot

(i) evästeet
(ii) verkkojäljitteet
(iii) lokitiedostot

2.2 Keräämisen tarkoitus

Antamiasi henkilötietoja käsitellään ja käytetään vain tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Osa antamistasi tiedoista on pakollisia palvelun tarjoamisen kannalta. Palvelu käyttää tietoja viestintätarkoituksiin sekä muokatakseen tai parantaakseen palvelua. Automaattisesti kerättäviä tietoja kerätään palvelun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kaikkien tietojen tarkoituksena on siis parantaa palvelun käyttökokemusta. Se tarkoittaa sitä, että me tai Autodesk (tai sen tytäryhtiöt tai niiden alihankkijat) voimme ottaa ajoittain sinuun yhteyttä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen lähettämällä sinulle sähköpostia, tekstiviestejä tai tavallista postia.

Voimme käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin (huom. luettelo tarkoituksista ei ole eikä sitä tule pitää tyhjentävänä):
– tilisi rekisteröinti
– palvelun tarjoaminen
– mukautetun ja/tai suositellun sisällön tarjoaminen palvelun aiemman käyttösi perusteella
– markkinointitarkoitukset
– markkinoidemme, asiakkaidemme, palvelujemme, tuotteidemme tai muiden materiaalien arviointi ja analysointi
– palveluihimme, tuotteisiimme tai muihin materiaaleihin liittyvät kyselyt.

3. Tietojen siirtäminen

Autodesk ja sen tytäryhtiöt ja niiden alihankkijat voivat siirtää, kerätä, säilyttää, käyttää ja käsitellä kerättyjä tietoja – sekä itse antamiasi että automaattisesti kerättyjä tietoja. Tämä koskee myös kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat palveluja Autodeskille ja sen tytäryhtiöille ja niiden alihankkijoille.

Voimme jakaa tietojasi myös, jos laki tai asetus sitä vaatii ja/tai lähettää tietojasi edelleen kolmannelle osapuolelle fuusion, siirron, yrityskaupan tai konkurssin yhteydessä.

3.1 Kansainvälinen siirto

Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta jaamme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja vain, kun olemme saaneet siihen tietoisen ja nimenomaisen suostumuksesi. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön hyväksyt myös, että kerättyjä tietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan. Varmistamme, että kyseisiä siirtoja tehdään vain sellaisiin maihin, jotka takaavat riittävän tietosuojan tai jotka ovat ryhtyneet erityisiin suojatoimiin henkilötietojen suojaamiseksi.

3.2 Tietojen säilyttäminen

Kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja asianmukaista, jotta voimme taata palvelun käyttötarkoitukset tässä tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti. Varmistamme jatkuvasti, että tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niissä käyttötarkoituksissa, joihin tiedot kerättiin ja vain sopimuksen ja/tai sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

3.3 Pääsy tietoihin

Sovellettavan lain mukaisesti sinulla on yksinoikeus pyytää ote, jossa on tietoa kerätyistä tiedoista, ja/tai korjata virheelliset tiedot. Meillä on kuitenkin oikeus evätä kyseinen pyyntö, mikäli pyyntö toistuu mielestämme liian usein, vaatii kohtuutonta teknistä panosta, vaarantaa muiden eheyden tai on muulla tavoin epäkäytännöllinen sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

3.4 Henkilötietojen suojaaminen

Palvelun tarjoajana Future Group takaa ryhtyvänsä asianmukaisiin toimiin suojatakseen kerättäviä tietoja. Näin ollen käytössä on soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan riittävä suoja tietosuojarikkomuksia vastaan sovellettavan lain mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että mitään verkkosivustoa, yhteyttä, siirtoa tai muuta teknistä järjestelmää ei voida pitää täysin turvallisena.

4. Muuta

Mikäli jokin tämän tietosuojakäytännön ehdoista on laiton tai pätemätön tai muutoin sovellettavan lain vastainen, kyseinen ehto on erotettavissa tietosuojakäytännöstä. Tällöin kyseinen ehto ei vaikuta tietosuojakäytännön muiden ehtojen voimassaoloon tai toimeenpanoon. Future Group voi muokata palvelua ajoittain ja siten myös tietosuojakäytäntöä voidaan muokata.

5. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Liitteessä Future Groupin GDPR-käytäntö on lisätietoa Future Groupin käytännöistä yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi.

6. Yhteystiedot

Jos sinulla on tietosuojakäytäntöä koskevaa kysyttävää, ota meihin yhteyttä:

Yrityksen nimi: Future Group Oy:n
Y-tunnus: 502071-0041
ALV-tunnus: FI06921257
Osoite: Sahaajankatu 26, 00880 Helsinki
Puhelinnumero: +358 (9) 4785 400
Sähköposti: info@futuregroup.fi