Autodeskin hierarkiassa kaikilla osapuolilla on selkeä oma roolinsa.

Autodesk on vastuussa tuotteidensa jatkuvasta kehityksestä ja tutkimuksesta. Samoin heidän vastuullaan on tuoda markkinoille brändin lupauksen mukaisia tuotteita, Autodesk lupaa valmistaa tuotteita ihmisille, jotka kehittävät ja parantavat tulevaisuuttamme.

Future Group toimii jakelijana. Tehtävänä on myös tukea ja kehittää kanavan toimintaa lisäämällä arvoa Autodeskin sekä kumppaneiden liiketoiminnalle.

Kumppaneiden roolina on myynti ja markkinointi loppukäyttäjille. Myös koulutus, tuki ja konsultointi kuuluvat kumppaneille. Autodesk-yhteensopivat lisäohjelmistot ovat kumppaneiden tarjoama lisäarvo.

Kolmiosainen strateginen kumppanuusarvomme

  • Kanavan hallinta: Future Groupin Business Booster -portaali on palveluidemme ydinpaikka. Fokus on toiminnallisessa tehokkuudessa. Tarjoamme kanavan hallintapalveluita sekä ratkaisuja, kuten pitkälle automatisoidut logistiikkapalvelut, luottojärjestelyt kumppaneille, kampanjamateriaalit sekä ohjelmistolisenssien hallinta ja muut kumppanuuspalvelut.
  • Kanavankehitys, työkalut ja palvelut: Future Group toimii yhdessä kumppaneiden kanssa, kumppanikeskeisesti markkinoita ja kysyntää luomalla. Future Group on luonut ainutlaatuisia TOOLBOX™-tuotteita esim. kumppaneiden kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Kumppaniyhteistyö: Tavoitteemme on luoda ja kehittää pitkäaikainen suhde jokaiseen kumppaniimme. Pyrimme lisäksi tuomaan jatkuvasti enemmän oikeaa lisäarvoa. Kumppanimme kokevat Future Groupin ratkaisukeskeisesti toimivaksi, innovatiiviseksi sekä toimintakeskeiseksi.