Denne persondatapolitik (“persondatapolitikken”) er blevet implementeret, fordi vi anerkender vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger for de personer, der besøger, anvender eller på anden måde drager fordel af programmer og oplysninger, der stilles til rådighed af Future Group Oy, virksomhedsidentifikationsnummer: 502071-0041 (“Future Group”) gennem vores programmer og tjenester. Vi indsamler personoplysninger om dig som individ med henblik på at sikre funktionaliteten og forbedre tjenesterne. Future Group er ansvarlig for denne persondatapolitik. Når du fortsætter registreringsproceduren, giver du samtidig dit udtrykkelige, utvetydige og informerede samtykke til denne persondatapolitik, og du betragtes således som værende juridisk bundet heraf.

PERSONDATAPOLITIK

1. Persondatapolitik

Persondatapolitikken er etableret i forbindelse med vilkårene og betingelserne (“T&C”), som finder anvendelse ved brug af Future Group Business Booster Platform (“tjenesten”). Din accept af persondatapolitikken samt vilkårene og betingelserne er en forudsætning for at kunne oprette en konto, idet adgang til og brug af Future Group Business Booster Platform kræver indsamling af visse oplysninger. Du er forpligtet til at læse og acceptere denne persondatapolitik samt vilkårene og betingelserne, inden du registrerer en konto.

Tjenesten anvender software udviklet af Autodesk og er også afhængig af en sådan brug. Idet softwaren er nødvendig for tjenesten, anerkender og accepterer du hermed også Autodesks databeskyttelseserklæring (usa.autodesk.com/privacy/). Autodesks databeskyttelseserklæring kan ændres fra tid til anden af Autodesk. Når du opretter en konto, giver du dit informerede, udtrykkelige og utvetydige samtykke til vilkårene i denne persondatapolitik, og du bekræfter også at have læst persondatapolitikken.

2. Indsamlede oplysninger

Future Group indsamler personoplysninger i forbindelse med tjenesten. Personoplysninger henviser til alle eventuelle oplysninger i forbindelse med en identificeret eller identificerbar person. De indsamlede oplysninger er enten angivet direkte af dig selv under registreringsproceduren eller indsamlet automatisk under brug af tjenesten.

2.1.1 Oplysninger, du selv har angivet

(i) For- og efternavn
(ii) E-mailadresse
(iii) Brugernavn
(iv) Kreditkortnummer og/eller andre finansielle oplysninger
(v) Telefonnummer
(vi) Adresse
(vii) Transaktionsdata relateret til bestillinger

2.1.2 Oplysninger, der indsamles automatisk

(i) Cookies
(ii) Webbeacons
(iii) Logfiler

2.2 Formålet med indsamlingen

De personoplysninger, du selv angiver, behandles og anvendes kun til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik. Nogle af de oplysninger, du angiver, er nødvendige for at kunne levere tjenesten til dig. Tjenesten anvender oplysningerne til kommunikationsformål og med henblik på at tilpasse eller forbedre tjenesten. De automatisk indsamlede data indsamles med henblik på at opretholde og forbedre tjenesten. Således tjener alle oplysninger som grundlag for det formål at give dig en bedre oplevelse, når du bruger tjenesten. Det betyder, at vi eller Autodesk (eller dets tilknyttede selskaber eller underleverandører) periodisk kan kontakte dig angående vores produkter eller tjenester via e-mail, sms eller post.

Vi kan bruge de indsamlede oplysninger til følgende formål (OBS! Listen over formål er ikke udtømmende og bør ikke betragtes som sådan):

– Registrering af din konto
– Levering af tjenesten
– Levering af tilpasset og/eller anbefalet indhold på grundlag af din tidligere brug af tjenesten
– I markedsføringsøjemed
– Evaluering og analyse af vores marked, kunder, tjenester, produkter eller andre materialer
– Meningsmålinger i forbindelse med vores tjenester, produkter eller andre materialer

3. Overførsel af oplysninger

De indsamlede data – både de, du selv angiver, og de, der indsamles automatisk – kan overføres til, indsamles, lagres, bruges og på anden vis behandles af Autodesk og dets tilknyttede selskaber og deres underleverandører. Dette omfatter også tredjeparter, der leverer tjenester til eller på vegne af Autodesk og dets tilknyttede selskaber og deres underleverandører.

Vi kan også dele dine data, hvis det er påkrævet ved lov eller bestemmelser og/eller videregive dem til tredjepart som del af en fusion, overdragelse eller erhvervelse eller i tilfælde af konkurs.

3.1 Internationale overførsler

Med undtagelse af det ovenfor nævnte deler vi kun personligt identificerbare oplysninger, hvis vi forinden har opnået dit informerede og udtrykkelige samtykke hertil. Når du accepterer denne persondatapolitik, accepterer du også udtrykkeligt, at de indsamlede data kan overføres til et tredjeland. Vi sikrer, at sådanne overførsler kun finder sted til lande, der sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse eller som har tilpasset særlige forholdsregler med det formål at beskytte personoplysninger.

3.2 Opbevaring af oplysninger

De indsamlede data opbevares kun så længe, som det anses for værende nødvendigt og relevant for at sikre anvendelsesformålene i forbindelse med tjenesten som beskrevet i denne persondatapolitik. Vi tager løbende forholdsregler for at sikre, at dataene ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, for så vidt det tillades i henhold til kontrakten og/eller gældende lov.

3.3 Adgang til oplysninger

I henhold til gældende lov har du eneret til at anmode om et uddrag med oplysninger om de indsamlede data og/eller til at rette unøjagtigheder i dataene. Vi har dog ret til at afvise en sådan anmodning, hvis vi skønner, at den er unødvendigt gentagende, kræver en uforholdsmæssig stor teknisk indsats, bringer andres integritet i fare eller på nogen anden måde er upraktisk, for så vidt det tillades i henhold til gældende lov.

3.4 Beskyttelse af personoplysninger

Som tjenesteudbyder garanterer Future Group, at der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at de indsamlede data beskyttes. Således implementeres der passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse mod krænkelse af privatlivets fred – i henhold til gældende lov. Det skal dog bemærkes, at ingen websteder, forbindelser, overførsler eller andre tekniske systemer kan betragtes som værende fuldstændigt sikre.

4. Andet

Hvis en bestemmelse i denne persondatapolitik er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke i overensstemmelse med gældende lov, kan den udskilles fra persondatapolitikken. Dette indebærer, at en sådan bestemmelse ikke påvirker gyldigheden og eksigibiliteten af nogen anden bestemmelse i persondatapolitikken. Future Group kan ændre tjenesten fra tid til anden, og således kan persondatapolitikken også ændres.

5. Generel forordning om databeskyttelse (GDPR)

I tillægget Future Group GDPR Policy kan du læse Future Groups politik om opfyldelse af den generelle forordning om databeskyttelse.

6. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål angående persondatapolitikken, kan du kontakte os på:

Firmanavn: Future Group Oy
Virksomhedsnummer: 502071-0041
VAT Registreringsnummer: FI06921257
Adresse: Sahaajankatu 26, 00880 Helsinki, Finland
Telefon: +358 (9) 4785 400
E-mail: info@futuregroup.fi