Future Group Oy, Future CAD Sweden AB, Future CAD Denmark A/S, Future Group Slovakia s.r.o.

GDPR Politik

Tænker du over datasikkerhed og privatlivets fred? Det er vigtigt for os at du har tillid til at vi kan behandler og gemmer data om dig, og du er klar over at vi overholder gældende lovgivning, når vi arbejder med dine personlige oplysninger. Dette er vores GDPR politik – vi beskytter dit privatliv!

Data og hvordan vi håndterer dem

Data er de oplysninger vi har og indsamler om dig og hvordan du anvender vores serviceydelser – for at kunne give dig en god oplevelse og passende serviceydelser og tilbud.

Hvilke typer af data indsamler vi

Vi indsamler to typer af data om dig – kunde data og data trafik.

Kunde data er data som har forbindelse til den serviceydelse du benytter – fx navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer. Det er også data omkring hvilke serviceydelser du har og hvordan den benyttes, ordrer, bruger id, password, og andre informationer du oplyser i kontakten med os.

Data trafik relaterer sig til den aktivitet der sker, når du bruger vores serviceydelser, som fx vores Business Booster Platform (BBP). Data trafikken bliver dannet for at kunne flytte elektroniske beskeder rundt via et elektronisk kommunikationsnet, når du anvender dine serviceydelser (fx når du lægger en ordre eller søger efter information i BBP). Der er også data omkring hvilke brugere der kommunikerer i BBP samt tidspunkter for start og slut af diverse kommunikation.

Hvordan indsamler vi data

Vi indsamler og behandler data som:

 • Som du oplyser os for at blive VAR (Value Added Reseller) hos os. Fx når du kontakter os for at få information eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Som bliver dannet når du bruge en af vores serviceydelser – fx besøger vores hjemmeside, anvender funktioner i BBP eller besøger vores infoside Up2date.
 • Vi får fra andre steder – offentlige registre, kreditvurderingsselskaber eller andre registre.
 • Indsamlet fra vores hjemmeside ved hjælp af cookies fra din webbrowser.

Typen af data vi indsamler om dig afhænger af de serviceydelser du benytter.

Hvad bruger vi oplysningerne til

For at behandle personoplysninger, må det være understøttet af persondataforordningen, og en såkaldt lovlig grund skal være opfyldt. Det betyder at for at vi kan behandle dine data lovligt, kræves det at oplysningen er nødvendig (1) for at kunne opfylde en kontrakt med dig eller (2) for at Future Group kan overholde en juridisk forpligtelse. Behandlingen af dine oplysninger kan også ske (3) efter en såkaldt interesseafvejning eller (4) eller hvis du har givet dit samtykke til en specifik behandling.

Vi er nødt til at behandle dine data for at vi kan tilbyde vores serviceydelser og produkter. Nedenfor er eksempler på, til hvilke formål vi behandler dine oplysninger samt den juridiske grund til at gøre det.

Levering af serviceydelser

Vi behandler data for at identificere dig som en Autodesk Ltd VAR eller slutkunde, til at håndtere og levere ordrer i overensstemmelse med din aftale med Future Group OY og Autodesk Ltd, og at levere kommunikationstjenester som f.eks. for at sikre driften af tjenesten. Vi behandler også data til styring af dine fakturaer og betalinger med henblik på krediteringer til at rette fejl og håndtere andre hændelser og håndtere reklamationer.

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og juridisk forpligtelse

Andre meddelelser om serviceydelser

Vi behandler også data i forbindelse med anden kommunikation med dig, fx når vi sender information om og er i kontakt med dig vedrørende spørgsmål om vores tjenester og produkter.

Når du ringer til vores kundeservice, kan opkaldet dokumenteres. Når du chatter med vores kundeservice eller teknisk support, kan de skriftlige tekster dokumenteres og analyseres. Det gør vi for at uddanne vores medarbejdere og forbedre vores måde at arbejde på, så vi altid kan hjælpe dig på bedst mulig måde.

Retsgrundlag: berettiget interesse (kundedata) og samtykke (datatrafik).

Udvikling af tjenester

Vi behandler data for at udvikle og styre vores tjenester og vores processer. Til dette formål kan vi også udarbejde statistikker til analysebehov.

Retsgrundlag: berettiget interesse (kundedata) og samtykke (trafikdata)

Direkte markedsføring

Vi behandler forskellige typer data for at markedsføre vores produkter og tjenester direkte til dig. Du kan få det via fx brev, telefon, sms og e-mail.

Til dette formål kan vi også udarbejde statistikker til analysebehov.

Retsgrundlag: berettiget interesse (kundedata) og samtykke (data trafik).

Informationssikkerhed og for at forhindre misbrug af tjenester

Vi behandler data for at opfylde sikkerheden for alle vores tjenester og til at opdage eller forhindre forskellige former for ulovlig brug eller brug, der ellers overtræder servicevilkårene. Vi behandler også disse data for at forhindre misbrug af netværk og tjenester, og at opdage og forhindre svig, virusangreb osv.

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt (kundedata) og juridisk forpligtelse (data trafik).

Overholdelse af love

Vi behandler data for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

Retsgrundlag: juridisk forpligtelse

Hvor længe gemmer vi data

Vi gemmer aldrig data længere, end vi har brug for. Nogle data kasseres direkte, andre lagres i lang tid afhængigt af de data, der skal anvendes og vores lovbestemte forpligtelser.

 • Kundedata gemmes, så længe du er en Future Group VAR og har en gyldig VAR-aftale med Autodesk LTD, og derefter ikke længere end 24 måneder efter kontraktens afslutning. Undtagelser gælder for grundlag, der skal opbevares ved lov, f.eks. Regnskabsloven.
 • Vi gemmer også datatrafik for at hjælpe dig, hvis der er noget galt med de tjenester, vi leverer. For at vi løbende kan tilbyde bedre tjenester baseret på vores kunders behov, gemmer vi også statistikker baseret på disse opgaver. Disse data gemmes i 6-24 måneder.
 • For at begrænse skaderne og beskytte dig mod internetbedrageri gemmer vi IP-adresser, så vi kan søge, blokere og slette adresser og meddelelser. På den måde kan vi forhindre spredning af vira, spam og trojanske heste. Dynamiske IP-adresser i det faste netværk gemmes i 6 måneder, og dynamiske IP-adresser i mobilnetværket gemmes i 100 dage.
 • Opkald dokumenteret til vores kundeservice, og teknisk support opbevares i 6 måneder.
 • Chat-samtaler med vores kundeservice og teknisk support gemmes i 6 måneder.

Hvem videregiver vi dine data til

Vi kan komme ud for at videregive dine data til:

Myndigheder (Vi er forpligtet til efter anmodning ved lov og myndigheders beslutning at give de oplysninger, der følger af beslutningen), Autodesk i henhold til din Value Added Reseller Agreement (WA) og Future Group Oy (Value Added Distributor) Aftale med Autodesk Ltd

Overførsel til tredje land

Visse slutkunder kan have en del af sin virksomhed udenfor Danmark eller EU/ EEA (såkaldt ”tredje land”)

Hvis du overfører dine data til en leverandør i et sådant tredjeland for at levere tjenesten til dig, træffer vi passende sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at overførte data håndteres i overensstemmelse med gældende love og respektive VAR- og VAD-aftaler med Autodesk Ltd.

Hvordan vi beskytter data

Vi arbejder konstant på at beskytte vores kunders integritet. Vores sikkerhedsarbejde omfatter beskyttelse af personer, information, it-infrastruktur, interne og offentlige netværk samt kontorbygninger og tekniske faciliteter.

Der lægges særlig vægt på informationssikkerhed vedrørende dine data for at forebygge, forhindre og registrere spredning til tredjeparter eller i at gå tabt. Adgang til dine data gives kun til dem, der har brug for det til deres opgaver. Behandling af data logges og kontrolleres systematisk.

Kryptering af data sker med generelt anerkendte og sikre krypteringsmetoder. Vi arbejder løbende for at bekæmpe spam og vira i vores netværk.

Du bestemmer over dine data

Visse databehandling er baseret på din godkendelse, såkaldt samtykke. Du bestemmer altid hvilken behandling du godkender, og hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

 1. For at kunne levere tjenester og produkter skal vi behandle og administrere dine data. Du er dog ikke forpligtet til at levere dine data til os. Hvis du vælger ikke at gøre det, kan vi muligvis ikke levere alle vores produkter og tjenester til dig.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvad vi gør med dine data – hvorfor det behandles, varigheden af behandlingen, hvem der tager det, og hvilke konsekvenser behandlingen vil have. Du finder kontaktoplysninger nederst i dokumentet.

Indsigtsret

Du kan gratis anmode om et register, hvor du tydeligt angiver, hvilken information du vil se. Vi besvarer dine anmodninger uden unødig forsinkelse og inden for en måned. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan opfylde dine ønsker, giver vi en begrundelse herfor. Registreringsuddraget sendes til den adresse du angiver i din anmodning. Vi forbeholder os retten til at kontrollere din anmodning hos det firma, som du er registreret til.

Ret til rettelser

Vi er ansvarlige for at sikre, at de data, vi behandler, er korrekte, men du som kunde har også ret til at supplere manglende og relevante data. Hvis du finder ukorrekte data om dig, har du ret til at anmode om dette. Så snart dine data er rettet, meddeler vi dig, når denne rettelse har fundet sted – undtagen i tilfælde, hvor det ville vise sig umuligt eller kræver en stor indsats. Vi vil også efter anmodning oplyse dig om til hvem korrektionen er udstedt. Vi forbeholder os retten til at kontrollere din anmodning hos det firma, som du er registreret for.

Ret til at blive slettet

Kundedata gemmes, så længe du er en Future Group VAR og derefter ikke længere end 24 måneder efter aftalens ophør. Fakturaoplysninger og faktura data gemmes så længe som det er nødvendigt i henhold til loven. Regnskabsloven.

Som kunde kan du uden unødig forsinkelse få følgende data slettet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de blev behandlet til.
 • Hvis behandlingen er sket på baggrund af dit samtykke og du trækker dette tilbage.
 • Hvis behandlingen er til direkte markedsføring, og du ikke ønsker behandlingen af dataene
 • Hvis du modsætter dig databehandling, der finder sted efter en interessevejning, og der ikke er nogen legitime grunde, der vejer tungere end din interesse
 • Hvis data ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med forskrifterne.
 • Hvis sletning er påkrævet for at overholde en juridisk forpligtelse

Når dine data er slettet, meddeler vi det når vi har gennemført sletningen.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, som vi udfører, baseret på interesseafvejning. Du skal derefter angive, hvilken behandling du gør indsigelser overfor. Hvis vi anser en sådan behandling for at ske, skal vi bevise, at der er interesser, der vejer tungere.

Hvis behandlingen bruges til direkte markedsføring, så kan du til enhver tid gøre indsigelse imod behandling.

Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine data. Behandlingen kan begrænses i følgende situationer:

 • Når du anser at dine oplysninger ikke er korrekte og har anmodet om at få dem rettet. Her kan du begære at behandlingen af dine data begrænses imens undersøgelsen står på hos os.
 • Når databehandlingen er ulovlig, men du modsætter dig dine data slettes og i stedet anmoder om, at brugen af disse data begrænses.
 • Når du har brug for dine data til at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere har brug for dine data med henblik på vores behandling.
 • Når du har gjort indsigelse mod at behandle dine data, kan vi fortsætte med at behandle dine data i løbet af kontrollen.
 • Hvis behandlingen af dine data er midlertidigt begrænset, informerer vi dem, som vi har videregivet dine data til, at denne midlertidige begrænsning har fundet sted.

Dette gælder dog ikke hvis det skulle vise sig umuligt eller vil kræve en meget belastende indsats. Vi forbeholder os retten til at kontrollere din begæring med det selskab du er registreret for.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve at få udleveret dine oplysninger, som du har givet til os, så det er muligt at bruge dem andre steder (portere). Fx ved skift til en anden VAD.

Dette gælder i tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til databehandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at give dig tjenester i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med Future Group og Autodesk Ltd. Men du har ikke ret til at flytte dine oplysninger, hvis vi behandler disse på grund af interessevejning eller juridiske forpligtelser.

Meddelelse om overtrædelse

Hvis du mener, at dine data behandles i strid med gældende regler, bedes du venligst rapportere det til os så hurtigt som muligt. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

Skader

Hvis du har lidt skade, fordi dine data er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning, har du ret til erstatning. Du kan så søge erstatning fra os eller anlægge erstatningssøgsmål i retten. En sådan anmodning skal ske skriftligt til os.

Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier (såsom pixeltags). Her er mere information om cookies, samt hvilke valg du har.

En cookie er en lille mængde data, der sendes til en browser fra en web server og gemmes på harddisken på den computer, du bruger (i browsermapperne). Cookies indsamler standardoplysninger fra din browser såsom

 • browsertype
 • browsersprog
 • den webstedsadresse, du kom fra, da du besøgte vores websted.

De kan også indsamle oplysninger om

 • din IP-adresse
 • din clickstream-adfærd – dette kan omfatte
  • de sider, du kigger på
  • de links, du klikker på
  • dato og tidspunkt for dit besøg eller din anmodning

Cookies kan identificere din browser eller din konto, men de identificerer dig ikke nødvendigvis som person. Cookies kan også bruges til at hjælpe med at lagre personlige oplysninger, fx hvis du beder os om at “huske” dig eller om at forblive logget ind.

Vi anvender cookies til at forbedre og brugertilpasse oplevelsen med denne tjeneste, indsamle oplysninger om tjenester, antallet af besøgende og det mest populære indhold samt identificere hyppigt tilbagevendende besøgende.

Dine valg vedrørende cookies

Ændring af browserindstillinger

Du kan ændre dine browserindstillinger og angive, hvorvidt din computer eller en anden enhed skal acceptere eller afvise cookies. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du som nævnt ovenfor muligvis ikke benytte visse interaktive funktioner på vores websteder eller i vores programmer.

Sletning af cookies fra din browser

Du kan slette cookies fra din browser, men det medfører, at indstillinger eller valg, der styres af de pågældende cookies, også slettes, og du skal muligvis genoprette dem. Afhængigt af din mobile enhed kan du muligvis ikke styre sporingsteknologi via indstillingerne.

Kontakt oplysninger

Persondata ansvarlig Future Group OY

Future Group OY er den dataansvarlig og ansvarlig for de behandlede data som behandles af Future Group OY, Future Cad in Sweden AB, Future Cad in Denmark A/S and Future Group Slovakia s.r.o. Vi bestemmer formålet med behandlingen og måden den bliver behandlet på.

Future Group Oy (corporate identity number 502071-0041)
Sahaajankatu 26A
00880 Helsinki
Finland
Phone: +358 9 4785 400 

Person dataansvarlig (DPO) hos Future Group OY

Vores DPO sikrer at dine oplysninger bliver behandlet korrekt og lovligt hos os. For generel information vedrørende vores persondata politik, kontakt os på e-mail: info@futuregroup.fi

Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring fra os

Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet igennem direkte markedsføring omkring vores produkter og tjenester via e-mail. Bedes du afmelde på den e-mail du har modtaget eller sende en e-mail til vores DPO: info@futuregroup.fi

Kontakt for at udøve dine rettigheder

 • Ændre godkendelse af, hvordan vi håndterer data (samtykke)
 • Retten til adgang
 • Retten til rettelse
 • Ret til at blive slettet
 • Ret til indsigelse
 • Ret til begrænsning

Begæringen skal være skriftlig og inkludere For- og efternavn, din virksomheds e-mail adresse og VAR CSN nummer.

Future Group OY
Sahaajankatu 26A
00880 Helsinki
Finland